Till förhandlingsdelegationen i avtalsrörelsen

Hej!

Jag som medlem i Lärarförbundet vill påminna dig om de krav vi har: högre lön - ett tydligt steg mot 10 000 kr mer för alla lärare, bättre arbetsvillkor och att självklart behålla den lokala och centrala förhandlingsrätten. Dessa krav är absolut nödvändiga för att motverka en nationell lärarkris.

Vad är du och ditt parti beredd att satsa för att Sverige ska ha utbildade lärare i framtiden?

I nuläget är läraryrkets status låg, få vill bli lärare och många nyexaminerade slutar inom några få år. Snart går en stor del av Sveriges lärarkår i pension. Vem ska ersätta dem? De första bästa som rektorerna kan få tag på, för att göra ett svårt arbete mot en dålig lön? Eller vill du ge dem möjlighet att anställa en stark, kompetent kår? Ökad lön ökar söktrycket mot landets lärarutbildningar och förbättrar därmed utvalet till mer ambitiösa, engagerade och motiverade lärare.

Valet är ditt. Framtiden för Sveriges lärare innebär framtiden för alla Sveriges elever och därmed hela landets framtid.

Hälsningar,
Lisa Swahn
Lärarprogrammet vid Högskolan på Gotland

http://barnpedagog.blogg.se

Show us the way

Intressant citat från dagens läsning:

"Many of the best game companies now count on modders to show them the way creatively and to ensure their own survival in a savagely competetive market. This stands in marked contrast to the music and film industry, which vindivtively discourages fans from tinkering with their content and clings to an outdated interpretation of copyright. By fostering the creativity of their fans, their more agile peers in the game industry have not only survived but prospered."

Nu skapar jag en ny kategori, för jag känner att Datorspel och Lärande blir en viktig del av min specialisering som lärare. Dessutom läser jag ju kurserna utanför min ordinarie undervisning, så dessa reflektioner får en separat plats utanför Veckoboken.

Vecka 90 (Sommar 2012)

Sista sommarveckan! Examinationsuppgift har skrivits klart och lämnats in. Sedan blir det faktiskt lite uppehåll innan höstens kurser startar.

I alla fall ser det ut så på schemat, men i praktiken tänker jag tjuvstarta så mycket som möjligt med all litteratur. I höst läser jag matematik 15 hp och svenska 15 hp i Visby, plus Datorspel och lärande I 7,5 hp på distans från Umeå. Totalt läser jag alltså mer än heltid denna termin, 125%.

Som tur är har jag redan listor på kurslitteratur för alla kurser och kan få så mycket gjort som möjligt i förväg, så slipper det bli allt för stressigt senare. Ska bara se till att komma ihåg allt när seminarium och uppgifter kommer senare... :)

Det har varit en härlig sommar men som vanligt ser jag alltid fram emot hösten lite extra, ett nytt kapitel i livets bok och nya friska vindar som blåser in från havet.

Vi ses i Visby den 3e september!

Vecka 89 (Sommar 2012)

Näst sista veckan på sommarkurserna. Nu när den obligatoriska litteraturen är överstökad är tempot lite lägre, skönt. Då har jag även hunnit förbereda mig en del inför både matematikkurserna i Visby och min extrakurs på distans från Umeå under höstterminen.

I den pågående kursen om arbetsbelastning har jag läst lite valfri litteratur, bland annat boken som rekommenderas i inlägget nedan. Kursansvarige publicerade även ett fall-exempel som man kunnat träna på att analysera inför den sista examinationsuppgiften.

Nu är det fredag och examinationsuppgiften har publicerats. Ett fall ska analyseras, diskuteras och åtgärder föreslås. Det finns två fall att välja på, en lärare för yngre år och en gymnasielärare. Man kan antingen välja en av dem, eller välja ett antal aspekter att analysera jämförande i de båda fallen.

Har drygt en vecka på mig att skriva, max 2500 ord. Ska nog bli bra. :)

Överlevnadshandbok

Jag vill ge tips om en mycket praktisk bok, som jag hittade bland litteraturreferenser i vår bok "Mentorskap". Den heter Överlevnadshandbok för nya lärare (Harkort-Berge & Nilarp 2001), vilket jag tyckte lät användbart, så jag lånade hem den och läste den.

Boken är skriven av två ganska unga, nya lärare och helt baserad på deras egna praktiska erfarenhet av att vara nyanställda och de svårigheter man möter utan förberedelse. Jag har nog aldrig sett en fackbok som är så praktiskt grundad, med bara ett par referenser i hela boken.

De områden som lärarna fann som svåra och som de därför ger tips om här är:
- Att organisera sin vardag (pappersarbete)
- Att planera lektioner på kort och lång sikt
- Att få en bra start med en ny klass
- Att samtala professionellt
- Att skapa arbetsro i klassrummet

Mycket lättläst och bra att ha i bokhyllan när man börjar jobba tänker jag!

Vecka 88 (Sommar 2012)

Under tredje veckan med arbetsbelastnings-kursen har jag läst färdigt den sista litteraturen, nämligen Managing Teacher Workload och en hög artiklar. På söndag ska vi ha litteraturseminarium, smidigt att kunna bestämma själva i gruppen när det passar om det inte går att få in på en vardag.

Inför seminariet ska vi välja 4-5 intresseområden, här är mina:

1. The ATL work time audit (Bubb & Earley). Kan ni tänka er att analysera en arbetsvecka på detta detaljerade vis? Vilka förbättringar kan man göra när man ser vilka områden som tar mest tid?

2. Support staff & delegation (Bubb & Earley). Min uppfattning är att skolor i Storbritannien har betydligt större andel ”support staff” än i Sverige. Vilka typer av assistenter/skolpersonal har vi? Skulle dessa kunna användas på ett annorlunda sätt för att omorganisera arbetsbörda?

3. Arbetsraster (Aili 2005). Lärare tar sällan verkligen paus utan arbetar med okvalificerat arbete på sina raster. Innan arbetsrast ökar stressen avsevärt. Kan detta förbättras? Kan arbetet delegeras?

4. Kvalificerat arbete (Aili & Brante 2006). En slutsats som dras är att ”mängden kvalificerat arbete är tillräckligt för att utestänga andra från att arbeta inom yrkets arbetsfält” (s. 32). Håller vi med? Vad händer när undervisning leds av vikarier, barnskötare eller andra utan lärarexamen?

5. Multitasking (Brante 2006). Att ha flera järn i elden kan kännas effektivt, men skapar egentligen spilltid när tankarna hoppar fram och tillbaka (s. 12). Vad kan vi göra för att undvika detta?


bloglovin

bloglovin

Blogg listad på Bloggtoppen.seVetenskap bloggar

RSS 2.0