Vecka 78-80 (VT12)

Oj nu blev det många veckor i ett!

Under några tänkvärda veckor har vi läst om flerspråkighet. Det har blivit färre böcker och desto fler kortare artiklar i kurslitteraturen, vilket känns lite annorlunda. Kul med många olika synvinklar och exempel men lite rörigt att hålla reda på vad som hör ihop med vad.

Nu sitter jag och pluggar inför vår första "riktiga" salstenta som går av stapeln imorgon. Som examination för momentet har vi även skapat värderingsövningar och forumspel baserat i litteraturen.

På torsdag kväll ska jag på bowlingkväll med information om lärarlegitimationen, arrangerat av Lärarförbundet. Sådana kvällar är alltid trevliga. Sedan är det snart slut på terminen och jag får en hel vecka ledigt innan nästa kurs börjar (omg!!). Då ska det firas födelsedagar och förlovning. :)

Återkommer när sommarens första kurs börjar: Learning Study - lärande i klassrummet.

Vecka 76-77 (VT12)

Vecka 76 var sista veckan på moment Specialpedagogik. Mina pollenallergier har börjat bryta ut på allvar, så det var skönt att kunna stanna inomhus hemma och skriva klart vår inlämningsuppgift som examination på momentet, en fallstudie med specialpedagogiska dilemman. På torsdagen hade vi ett "critical friend"-möte där man träffade ett par studiekamrater med sin text och hjälpte varandra att ta sig vidare inför sista skrivdagen på fredagen.

Vecka 77 påbörjas nu kursens sista moment, Flerspråkighet. Istället för längre böcker har vi läst många kortare artiklar via PDF, haft föreläsningar och läst boken Stärkta trådar med litteraturseminarium. Området visar sig inte bara knyta ihop specialpedagogik med flerspråkighet utan behandlar också multikulturalitet, kategorisering, identitet, rasifiering, inkludering och exkludering. Mycket intressant och välbehövligt!

Kände mig smart på bussen häromdagen när en äldre dam sneglade över på min kurslitteratur. Kände mig sedan mindre smart när jag upptäckte vilken sida jag hade öppen: ett långt citat från en etnografisk studie på en högstadieskola, med många ordentliga exempel på etniskt nedsättande ord... Undrar vad den damen trodde att jag läste för böcker.Vecka 75 (VT12)

Jippi, jag blev antagen till mina sommarkurser!

Men men, än befinner vi oss i nuet och specialpedagogiken. Denna vecka har vi arbetat färdigt med och redovisat våra fältstudier i grupp. Mycket nöjd med vårt resultat, skulle gärna publicera rapporten här men det är utlovat till informanterna att hållas inom högskolan så det vore inte särskilt forskningsetiskt.

Sedan har vi läst litteratur om läs- och skrivsvårigheter, haft muntliga examinationer om detta och lyssnat till föreläsningar om neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Har varit lite trött och distraherad denna vecka, så jag tänker faktiskt inte prata mer om det så här på fredag eftermiddag. Nu går vi vidare. I helgen får vi långväga besök hemma och sedan är det valborg innan jag börjar tänka på inlämningsuppgifter nästa vecka. Ha det gott!

Vecka 74 (VT12)

Denna vecka var det fältstudier i fokus. På måndagen var vi på högskolan och pratade om kvalitativa intervjuer och förberedde ett undersökningsområde och intervjufrågor med vår arbetsgrupp. Våra frågor handlar bland annat om hur man (vi frågar både klasslärare, specialpedagoger och andra) definierar ordet specialpedagogik, hur man skiljer begreppen "elever med svårigheter" och "elever i svårigheter", samt vems ansvar det är att eleven får det stöd han/hon behöver.

Tis-tors var sedan fria att disponera för observationer på fältet, intervjuer och egna studier för att sätta resultaten på pränt. På fredag ska vi sedan träffas i gruppen och sammanföra alla resultat till en rapport och förbereda en redovisning för nästa vecka. En liten 1-veckas undersökning. Har gått bra hittills, jag var tillbaka i skolan istället för förskolan och det var kul att se hur det går för dem där och hur de arbetar.

In other news har jag insett att jag kan välja att läsa mina sommarkurser i sommar, ytterligare kurser nästa sommar och sedan ta examen efter sommaren 2013! Det är en termin tidigare än jag trodde, eftersom jag inte räknat med att mina sommarkurser kan slås ihop till en specialiseringstermin. Är jag redo att bli lärare om drygt ett år? Hua, läskig men spännande tanke. Vill jag läsa mer ämnesfördjupningar senare kan jag ju alltid gå tillbaka och göra det...

Mycket i tankarna. Trevlig helg snart!

Vecka 72-73 (VT12)

Som vanligt finns en hel del små helgdagar på vårterminen, i år fick vi ett hyffsat uppehåll för påsk med helt ledigt långfredag till annandag påsk, med tre omgivande hemstudiedagar så att man kunde resa från ön om man ville.

Med dessa studiedagar har jag kommit ifatt med en hel del litteratur, till exempel om koncentrationssvårigheter, diagnospsykologi och barn i utsatta livssituationer. Vi är nu inne i kursens andra moment som handlar om specialpedagogik och det är tunga ämnen som behandlas. Man vill suga upp så mycket kunskap som möjligt, de flesta håller med om att man knappast kan få tillräcklig specialpedagogisk kunskap som lärare!

Början och slutet av denna två-veckors period ramas in av föreläsningar och massor av gruppdiskussioner, och det behövs verkligen. Examinationen görs genom att vi lämnar in arbetsanteckningar från det vi läst i böckerna och diskuterat om i gruppen, det är också ett nytt arbetssätt som jag tycker verkar ganska bra. På det viset är högskolan ganska kreativ med att hitta på olika typer av examinationer, inte alltid traditionella salstentor utan även hemtentor, PM, muntliga redovisningar, grupparbeten, litteraturseminarium eller nu diskussioner med arbetsanteckningar.

Nästa vecka: Fältstudier!

Vecka 71 (VT12)

Nu börjar sista kursen innan sommaren, Barns förutsättningar i förskola och skola 15 hp. Det har varit en intensiv vecka med ny spännande litteratur, föreläsningar och gott om gruppdiskussioner där vi själva får föra protokoll i basgruppen, ett nytt arbetssätt för oss men säkert ett bra sätt att se till att det blir tid för diskussion och utbyte!

Man känner sig lite skadad i läshastighet och studieteknik efter en så lång VFU-period med läsuppehåll, så det tar nog ett tag att komma tillbaka in i denna relativt teoretiskt tunga kurs. Vi har även en ny kursansvarig som vi inte haft tidigare, så det gäller att hitta in i ett bra samarbete. Som tur är verkar hon öppen för diskussioner, vilket alltid underlättar processen. Jag har gått med i ett "kursråd" som träffas tre gånger under kursen för att kolla läget på hur kursen fungerar. Låter som en god idé! Då slipper man att få all feedback efterklokt när kursen är slut.

För att nämna något av innehållet har jag återbesökt genusområdet i min valbara litteratur. Man kan inte läsa det för många gånger! Trots att man tycker att man är medveten och duktig ute i verksamheten, upptäcker man nya obehagliga sanningar om sig själv. När jag ser tillbaka på min VFU förstår jag nu att jag knappast gett flickor och pojkar samma förutsättningar. Tänk att det sitter så djupt rotat i vår kultur att man inte kan låta bli fastän man vet! Egentligen vet jag ju! Kanske dags att läsa om en bok som jag har kvar i bokhyllan sedan första året, allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan.

Vecka 69-70 (VT12)

Dags att runda av kursen Undervisningens villkor och genomförande 15 hp. Sista VFU-tiden var rolig och sorglig, vill stanna kvar! Höll ett härligt matematikpass där alla hade kul och vi inte ens märkte att en hel timme flög iväg. Det passet tar jag med mig till min uppsats och till VFU-föredrag på högskolan.

Sista veckan är examination med uppsatsskrivande och förberedande mån-ons, sedan seminarier tors-fre där vi håller individuella föredrag och även arbetar i par för att hålla en "fiktiv lektion" för åk 3 där övriga studenter får spela 10-åringar. Lite märklig situation, men vad ska man göra för att träna undervisning om man inte har några barn att experimentera på. ;)

Lång vecka med dålig sömn för min del, men den härliga vårsolen hjälper till och sprider energi och glädje i hjärtat. På måndag börjar nästa kurs, 10 veckor kvar till sommar!

Just det, undrar när jag får besked om min sommarkursansökan...

Vecka 67-68 (VT12)

Förra veckan var schemalagd för att vara hemma och påbörja skrivande av en VFU-relaterad uppsats, eventuellt med bokad tid för handledning på högskolan. Själv valde jag att skriva mån-ons, och sedan vara tillbaka på VFU tors-fre för att kompensera lite för sjuktid.

Uppsatsen består av tre delar. Del 1 ska redovisa och analysera två av de undervisningspass vi haft under VFU-tiden. Del 2 ska redovisa och analysera den pedagogiska verksamheten som råder på VFU-platsen. Del 3 handlar om mina egna visioner som framtida lärare.

Jag har fått diskutera med min handledare om hur svårt det är att objektivt analysera en verksamhet som vi nu blivit så bekanta med. När jag analyserar litteratur kan jag ofta vara kritisk och ifrågasätta författaren, men ute i verkligheten handlar det ju om komplexa situationer, verkliga människor och deras förutsättningar och personligheter. Vilken rätt har jag, som är student och dessutom helt grön i förskolevärlden, att ifrågasätta och analysera vad som pågår här? Varje verksamhet är förstås bättre på vissa saker och kan förbättra andra, så tänk att det ska vara så svårt att vara objektiv helt plötsligt! Man känner sig nästan orättvis och kall. Det är inte lätt att kombinera akademisk saklighet med komplex verklighet.

I övrigt har verksamheten flutit på, jag har fortsatt med mycket högläsning, assisterat vid temaarbetet och även haft egna pass med musik, matematik och provat på lite yoga. Min handledare säger att jag börjar finna var jag kan fylla en funktion i verksamheten. Så nu är det supertråkigt att jag bara får vara ute EN vecka till!

Kommer att sakna allt! <3

Vecka 66 (VT12)

En intensiv vecka på VFU denna vecka, äntligen tillbaka från sjukdom och ville förstås klämma in så mycket som möjligt för att ta igen.

Två engelska sånger som jag introducerat förrförra veckan kom flera barn ihåg, riktigt imponerande att de redan kan sjunga med trots att de bara hört texten ett par gånger. Även de lite yngre barnen kunde hänga med på rörelserna i sångerna och förstod att det var samma sånger som de svenska fast på ett annat språk. Roligt!

Med hjälp från två andra pedagoger fick jag planera och leda en förmiddag att passa in i det pågående vänskaps-temat. Reflekterar nu om skillnader mellan att vara ensam med en barngrupp, och att samarbeta med andra pedagoger. Man måste verkligen förstå varanda, kunna kommunicera och fatta snabba, outtalade beslut tillsammans om det ska fungera bra att dela ansvar för en grupp. Hmmm, det är lurigt detta och mycket träning behövs märker jag!

Jag ökar successivt svårighetsgraden med de pass jag leder. Första gången på VFU i förskola var jag ensam med en liten grupp, nu ensam med en större grupp och framåt mot samarbete med andra i en större grupp. Varje dag håller jag i en "läsvila", alltså planerad högläsning efter lunch med en grupp som varierar mellan ca 4-8 barn. Eftersom jag har lätt för högläsning är det ett bra tillfälle att varje dag få en stunds träning i de andra bitarna; att välja rätt böcker, att samla barnen, väcka intresset, behålla deras uppmärksamhet, samtala om böckerna och uppmuntra reflektioner.

Nu ska jag vara hemma och skriva uppsats några dagar och förhoppningsvis även hinna ta igen lite sjuktid nästa vecka. Hoppas att de kvarlingrande förkylningssymptomen kurerar sig snart också, det är så tråkigt att gå och snora hela dagarna.

Vecka 64 (VT12)

Första veckan på terminens VFU har jag återvänt till samma förskola som jag bekantat mig med i höstas. Halvvägs igenom utbildningen känns det äntligen som om vi får fler och fler exempel på metodik som vi nu byggt upp verktyg för att analysera, redigera och välja medvetet bland.

Under 5 veckor ute i verksamheten ska vi hålla i minst 10 planerade lektioner eller pass. Först tyckte jag att det lät mycket (jämfört med sist då vi hade 3) men det är det faktiskt inte. Att planera och utvärdera går snabbare och smidigare för varje gång. Redan första veckan har jag nu haft två längre planerade pass där jag varit ensam med barngrupp om cirka 10 barn och lett lekar, sång och övningar som bland annat introducerat bokstäver, siffror och förberedande engelska. Jag har även lett fyra "läsvilor" med förberedd högläsning.

Ju mer jag provar nya saker och blir mer aktiv i verksamheten, ju mer gör jag val där jag efteråt tyckte att jag gjorde fel och resultatet inte blev som jag tänkt. Vissa stunder är det lätt att känna sig som en dålig pedagog. Sedan kommer jag ihåg att jag lär mig någonting varje gång det blir fel, eller hur? Ingen är perfekt och jag är här för att lära, man blir aldrig för gammal eller erfaren för att lära sig av sina misstag. :)

Vecka 63 (VT12)

Denna vecka har jag inte varit särskilt pepp på skolfronten. Totalt tre hemstudiedagar har gått åt för att läsa böcker om matematik, pedagogisk bedömning och läsa ut Att läsa och skriva. Sedan har jag varit lite sjuk en vända också, så det drar ju också ner motivationen ett snäpp.

På fredagen diskuterade vi litteratur och talade om bedömning i svenska (eller språkutveckling, som det mer handlar om i förskolan). Vi jämförde bedömningsmaterialet LUS med Nya Språket lyfter! Det senare var ett nytt material för mig som verkar ha många goda egenskaper, mycket inspirerande. :)

Nu ska jag ha en rolig helg och bygga på självförtroendet inför VFU som börjar nästa vecka. Har börjat på en planering med aktiviteter som jag tror på, när jag väl håller mitt första pass hoppas jag att entusiasmen hittar tillbaka.

Trevlig helg!


Vecka 62 (VT12)

Denna vecka har jag bloggat oftare än på länge, men jag slänger in en veckoblogg ändå. :)

Har läst klart boken De första årens engelska, en mycket bra nyskriven bok som verkligen öppnat mina ögon om engelskan som ämne, hur vi lär oss andra- och tredjespråk och hur jag ser mig själv som engelskalärare. Mycket inspiration! Kursen innehåller många olika konkreta idéer om metodik, och plötsligt faller allt på plats för mig. Varje gång jag får en tanke om hur jag vill arbeta med förskolebarnen på VFU-perioden som börjar snart, så antecknar jag på en lista som växer sig längre och längre. Det blir både spännande och nervöst att komma tillbaka!

På tisdag höll halva gruppen ett varsitt 5-minuters-föredrag om ett kapitel ur boken Pedagogisk bedömning. Mitt kapitel handlade om formativ bedömning, som är motsatsen till traditionell summativ bedömning. Feedbacken jag fick på mitt föredrag var att förklara väldigt lugnt och långsamt, jag har lätt att tänka att alla förstår men själv har jag ju haft mycket längre tid att sätta mig in i begreppen än de andra som inte läst kapitlet. Det var bra feedback, för jag misstänker att jag gör likadant med barngrupper en hel del. Jag blir så ivrig att förklara och gå vidare att det går lite snabbt. ;)

Vi hade även vår tredje gästföreläsare, nämligen Marie Andersson från Eskelhem skola - som jag i evigheter länkat till, hon driver bloggen Öpedagogen! Hon berättade om hur hon tolkar läroplanens mål om moderna tekniker, hur hon använder bland annat iPads, GPS och Geocaching i sin undervisning. Superkul att få träffa henne!

Fredagen var en heldag med diskussioner om filmexempel, styrdokument och läromedel. Vi såg bland annat en scen ur filmen Hets och analyserade dokumentären Vikaren. Tycker synd om stackars högstadielärare som visserligen är mycket kompetenta i sitt ämne, men knappt läst pedagogik och inte har en aning om hur man skapar en grupp, väcker elevernas intresse eller förtjänar respekt utan att skrika sig blå. Inte för att jag kan det, men om de haft sin egen utbildning + vår utbildning hade de kanske haft en bättre chans, stackarna. Tur att jag inte ska undervisa tonåringar.

Men men, imorgon bitti börjar en ny vecka. Sov gott!

Vecka 61 (VT12)

Första veckan på terminen betyder ny kurs! Nu läser vi Undervisningens villkor och genomförande som är 15 hp, hälften teori och hälften praktik. Det är en didaktisk kurs som fokuserar på svenska, engelska och matematik. Sista halvan av terminen kommer tydligen en kurs med specialpedagogiskt innehåll, välbehövligt!

Denna vecka har vi gått igenom kursinnehåll och krav i alla ämnen för årskurs 1-3 (nya läroplanen Lgr11). Vi har arbetat lite med dem förut, men nu känns det som om man börjar bli ordentligt välbekant med dem. Ons-tors var vi hemma och läste litteratur om didaktik och om språkutveckling. Fredagen är fylld med seminarium om barns tidiga språkutveckling, språkets delar, läroplan för förskolan och TRAS (tidig registrering av språkutveckling).

För övrigt har jag nu hittat två distanskurser som känns optimala för mig i sommar. I fem veckor kan jag läsa Learning Study - lärande i klassrummet och sedan Hantering av arbetsbelastning och stress i lärararbetet. Båda är nätbaserade distanskurser från Högskolan Kristianstad. Sedan får jag väl välja några reservkurser också, men känns bra att ha ett förstaval som jag är nöjd med.

Varje termin tycker jag att jag reagerar på samma sätt: "Oj, här kommer en utmaning! Förra terminen var ju inget jämfört med detta, nu blir det på riktigt." Och det är väl bra, då ligger progressionen rätt. Tänker Vygotskij hela tiden, vi ska utmana oss in i vår nästa utvecklingszon. Ett steg i taget så når vi högre.


bloglovin

bloglovin

Blogg listad på Bloggtoppen.seVetenskap bloggar

RSS 2.0