Beprövad erfarenhet

"De påstår att det inte finns tung forskning för betyg. Men det finns heller ingen tung forskning mot betyg, däremot en omfattande beprövad erfarenhet i hela världen som talar för betyg."
 
Ovanstående är ett citat av Jan Björklund, cirka ett år sedan. Ta nu ordet "betyg" i meningen och byt ut det mot ordet "Gud". Påståendet stämmer fortfarande, för visst finns det subjektiv positiv erfarenhet av gudar i hela världen, och såklart inga vetenskapliga bevis för eller mot.
 
Tankeövningen visar dock snabbt hur mycket man kan lita på Björklunds uttalande som en objektiv sanning.

Till förhandlingsdelegationen i avtalsrörelsen

Hej!

Jag som medlem i Lärarförbundet vill påminna dig om de krav vi har: högre lön - ett tydligt steg mot 10 000 kr mer för alla lärare, bättre arbetsvillkor och att självklart behålla den lokala och centrala förhandlingsrätten. Dessa krav är absolut nödvändiga för att motverka en nationell lärarkris.

Vad är du och ditt parti beredd att satsa för att Sverige ska ha utbildade lärare i framtiden?

I nuläget är läraryrkets status låg, få vill bli lärare och många nyexaminerade slutar inom några få år. Snart går en stor del av Sveriges lärarkår i pension. Vem ska ersätta dem? De första bästa som rektorerna kan få tag på, för att göra ett svårt arbete mot en dålig lön? Eller vill du ge dem möjlighet att anställa en stark, kompetent kår? Ökad lön ökar söktrycket mot landets lärarutbildningar och förbättrar därmed utvalet till mer ambitiösa, engagerade och motiverade lärare.

Valet är ditt. Framtiden för Sveriges lärare innebär framtiden för alla Sveriges elever och därmed hela landets framtid.

Hälsningar,
Lisa Swahn
Lärarprogrammet vid Högskolan på Gotland

http://barnpedagog.blogg.se

Kulturkunskap

Nedan vill jag uppmärksamma ett citat ur boken Det tidiga språkbadet av Rigmor Lindö (2009 s. 34). Inlägget hamnar i kategorin Skolpolitik, för politikerna behöver höra argument om de ska kunna ta några kloka beslut. Och vi pedagoger måste vara politiskt medvetna och engagerade om vi någonsin ska få som vi vill. Annars blir det ingen demokrati.

"För alla barn som inte har svenska som modersmål är ett starkt och genomtänkt vuxenstöd helt nödvändigt. Dessa barn behöver tydliga stödstrukturer och hjälp att utveckla stategier så att de steg för steg kan vidga sin förståelse och erövra det svenska språket. Jag anser att skolledare i mångkulturella områden har ett stort ansvar vid rekrytering och fortbildning av personal för att tillgodose de flerspråkiga barnens behov i den svenska förskolan och skolan. Det finns på grund av bristande resurser och okunskap bland skolledare och politiker alltför många barn som språkligt inte har en chans att klara skolans krav och därmed förpassas till ett utanförskap. För att råda bot på detta samhällsproblem föreslår jag att alla såväl blivande som verksamma lärare får en gedigen utbildning i kulturkunskap och svenska som andra språk."

Så berör lärarlegitimationen studenterna

(Denna information skickades ut via mejl till oss medlemmar i Lärarförbundet. Jag citerar det väsentliga, mer information och hjälp kan ges från deras hemsida.)

"En lärarlegitimation införs från 2012, något som Lärarförbundet har arbetat för i många år. Men vad innebär det här praktiskt för dig som student?

I framtiden kommer enbart legitimerade lärare att kunna få fast anställning och få sätta betyg, enligt det förslag som utbildningsministern Jan Björklund har lagt fram.

För att få legitimationen måste en lärare ha genomgått en introduktionsperiod på minst ett år. Redan den 1 juli 2011 träder de nya behörighetsreglerna i kraft i den nya skollagen. Det innebär att lärarstudenter som tar examen efter dess måste fullgöra det så kallade introduktionsåret för att ansöka om lärarlegitimationen.

För Lärarförbundet är det en självklarhet att du som medlem ska känna dig trygg i det nya systemet med lärarlegitimation. Lärarförbundet ger dig stöd och råd i legitimationsfrågor och i detta ingår även juridisk hjälp.

Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet, tycker att det är bra att det nu sätts bättre gränser för läraryrket. Hon är övertygad om legitimationen stärker läraryrket och ger det högre status, vilket i förlängningen kan komma att innebära högre löner.

Vad innebär det här för mig som tar examen före juli 2011, kommer jag att få legitimationen?

– Ja, du kommer att få legitimationen utan krav på ett introduktionsår. Du får legitimationen genom att ansöka hos Skolverket. Exakt information om hur det går till praktiskt kommer längre fram.

Vad innebär det här för mig som tar examen efter juli 2011?

–När du tagit din lärarexamen måste du göra ett introduktionsår. Under det året undervisar du huvudsakligen i de ämnen som du har studerat och du har en mentor på skolan. När introduktionsåret är över ansöker du om legitimationen. I din ansökan måste både din mentor och rektorn intyga att du är lämplig som lärare."

Elevers rättsliga status

"Vad har eleverna för garantier för att skolan utför sitt demokratiska uppdrag? Dessvärre är elevers rättsliga status svag och det finns få möjligheter för en elev att överklaga om han eller hon t.ex. inte får utöva inflytande och inte skyddas från kränkande behandling. Dagligen överträds skolans lagstiftning utan påföljd. Eleverna är till stor utsträckning hänvisade till de vuxnas personliga goda vilja, insikt och kompetens. Även om grundskolan inte löser problem med t.ex. kränkande behandling, måste eleven gå dit. Föräldrarna är dessutom skyldiga att skicka sina barn till grundskolan, även om barnens trygghet inte kan garanteras. Den obligatoriska skolans legitimitet är därmed i gungning."
... "Vi anser att skolplikten inte bara skall ses som en skyldighet för föräldrar och elever. En skolplikt för eleven måste också vara förenad med skyldigheter för skolan gentemot eleven. Detta kräver en förskjutning av fokus i synen på makt och på vem som är subjekt och objekt i skolan. Att målen verkligen styr verksamheten och uppnås är en fråga om elevers rättssäkerhet, men också om att demokratiska beslut fullföljs."

- Värdegrundsboken, s. 84-85

Bidrar du till vår demokrati?

Nu har vi mindre än en vecka på oss att rösta i Valet 2010, och vi är rekordmånga som kan delta för första gången i år. Har du bestämt dig?

Det viktigaste är att du gör ett moget övervägande, hittar ett parti som delar dina prioriteringar och sedan verkligen går och röstar. Om vi inte röstar, så fungerar inte vår demokrati.

Förmodligen vet du ungefär vilket block du brukar hålla med. Om du tror att du vet vilket parti du föredrar, ta ett par minuter och besök deras hemsida, om du inte redan gjort det. Läs om deras partipolitik, klicka på frågor du tycker är viktiga och se vad partiet tycker. Håller du med? Eller vill du jämföra med ett annat parti först? Ju nogrannare vi alla är, ju bättre blir resultatet i valet!

Hitta till partiernas hemsidor:

Moderaterna (M)
Folkpartiet (FP)
Centerpartiet (C)
Kristdemokraterna (KD)
Miljöpartiet (MP)
Socialdemokraterna (S)
Vänsterpartiet (V)

Dessa är de sju partier som är representerade i riksdagen just nu. Det finns givetvis andra mindre partier också, men då får du googla själv. Rösta det som du själv tycker, enligt lag får ingen annan bestämma över din röst! Lycka till!

En ledande kunskapsnation

Det är valår, och det diskuteras mycket om skolpolitik. Själv är man förstagångsväljare i år och sitter här i valet och kvalet. På kafferasten hittade jag en inlägg under "insikt & åsikt" i en några dagar gammal GT (GotlandsTidningar), författat av folkpartist Sven Bosarfve.

Jag vill gärna tro på vad som sägs, men det är svårt det här med politik... Jag och min sambo diskuterar vilt om vem man kan lita på här i världen, och hur man vet att man har rätt när man väl har gjort sitt val.

Någonting har jag väl lärt mig på mediaprogrammet - att media är en djungel av vita lögner och propaganda... eller?

"För snart fyra år sedan fick allianspartierna förtroendet att styra Sverige. Skolans utveckling var ett starkt vägande skäl för många gotlänningar att välja bort den gamla regeringen. Vi presenterade en vision om en trygg och kunskapsinriktad skola, där alla elever blir sedda och läraryrket värderas högt. Detta i motsats till den kunskapsfientliga politik som år efter år har låtit skolan förfalla."

Läs resten av artikeln här.

Vad tycker partierna?

Skolfronts valprogram på UR.se har samlat massor av bra information om vad olika partier egentligen tycker i viktiga skolfrågor, inför valet 2010. Extra viktigt för mig som är förstagångsväljare och inte har bestämt mig riktigt än...

Så här tycker politikerna om:

- Profilklasser, tidiga betyg, Komvux och åtgärder av sämre resultat
- Betyget, sexgradig skala, omdömen och betygsinflationen
- Friskolor, religiösa friskolor, vinstdrivande friskolor
- Avstängning, flytta mobbare, omdöme i uppförande, ordning och diciplin

ur.se/skolfront/valet-2010 finns program, reportage och extramaterial, samt forum för debatt i de olika frågorna.

Det finns även en ganska bra valkompass på SvD.se, om man är osäker på vilket block eller parti man håller med mest. Gör testet här.

Beslut fattat om examina

Nu är det slutgiltigt beslutat att lärarutbildningen ska göras om, med start hösten 2011.
Artikeln nedan är hämtad från Stockholm Universitets hemsida här.


Nytt om lärarlegitimation

Citerar nedan en artikel från Stockholm Universitets hemsida för lärarutbildningar.


"Regeringen har tidigare presenterat att den vill att lärar- och förskollärarlegitimation ska införas från och med den 1 juli 2012. Nu har fler detaljer om reglerna för legitimationen presenterats.

Idag presenterade regeringen promemorian Legitimation för lärare och förskollärare som nu sänds på remiss. För att få en lärarlegitimation ska läraren eller förskolläraren, enligt regeringens förslag, ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett läsår. Under introduktionsperioden ska en mentor, en legitimerad lärare eller förskollärare, ge råd och stöd till den nyutbildade. Den som är legitimerad blir inte behörig för all undervisning, utan för viss verksamhet eller vissa skolformer, årskurser och ämnen."

... "Avsikten är att en proposition om lärar- och förskollärarlegitimation ska läggas fram av regeringen under hösten."
........................

Funderar lite på vad jag tror om det här och kommer fram till att det låter rätt okej. Det är känns ganska bra att man får extra råd och stöd från en mer erfaren lärare när man själv är nybörjare, så kan man vänja sig vid det stora ansvar som ligger på en som lärare. Förhoppningsvis kan det här leda till bättre lärare som verkligen är lämpliga för yrket och som vet vad de vill innan de blir legitimerade.

Det enda negativa jag kan se är om skolor skulle tveka inför att ta in nyexaminerade på "introduktions- period" och att det därför blir svårt för nya lärare att få jobb. Förhoppningsvis inte.

Ang. ny lärarutbildning 2011

På senaste tiden har det varit mycket diskussioner om att lägga om upplägget på dagens lärarutbildning.

Den 11 februari 2010 publicerade regeringen en proposition som finns att läsa i sin helhet här. Som kort sammanfattning skriver man på regeringens hemsida: "I propositionen föreslås att dagens lärarexamen ska ersättas av fyra nya yrkesexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen."

Om detta börjar gälla 2011 blir jag alltså en av de sista som utbildas enligt den gamla lärarutbildningen. På Gotlands Framtidsdag diskuterade kursansvarige Stefan Myrgård detta med oss som var intresserade att börja läsa redan i höst. Enligt hans åsikt kan förändringen vara en fördel för oss sista, jag är inte särskilt insatt ännu men tyckte det han sa lät logiskt.

Jag blir utbildad för "pedagogiskt arbete med yngre barn", vilket inkluderar både förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Därför kan jag vara lite flexibel och välja vilken ålder jag vill arbeta med beroende på vad jag föredrar och var det finns jobb. Enligt det nya systemet måste man redan från början välja exakt åldersinriktning och sitter alltså lite mer fast när man väl är examinerad. En utbildad förskolelärare skulle inte kunna arbeta med lågstadiet.

Man menar väl att denna nya utbildning ska vara mer exakt, att man måste veta precis hur t ex 6-åringar fungerar. Inställningen hos de lärarstudenter jag mötte på Framtidsdagen var dock att deras utbildning fungerar bredare än så, 6 år eller 8 år spelar inte så stor roll, man har samma inställning bara lite annan nivå på undervisning.

Men men, det blir säkert bra med det nya systemet också. Jag är ändå glad att jag hann slinka in med sista kullen av version flexibel.

Uppdatering: Beslutet är nu fattat. Läs mer här.


bloglovin

bloglovin

Blogg listad på Bloggtoppen.seVetenskap bloggar

RSS 2.0